CARAMELISED MUSHROOM

48,000.00

Including: Roasted Mushroom, Caramelized Onion, Cheese, Iceberg, Tomato, Balsamic Vinaigrette

NẾU BẠN MUỐN TỰ CHỌN BÁNH MÌ, XIN HÃY CHỌN THEO CÁC OPTIONS DƯỚI ĐÂY, NẾU KHÔNG BÁNH SẼ ĐƯỢC LÀM NHƯ TRÊN MENU

  • 0 ₫
  • 0 ₫
  • 0 ₫
  • 0 ₫
  • 0 ₫
  • 0 ₫
  • 0 ₫
  • 0 ₫
  • 0 ₫
  • 0 ₫
  • 20000 ₫
  • 10000 ₫
  • 10000 ₫
  • 10000 ₫
  • 10000 ₫
  • 20000 ₫
Danh mục: