GRILLED CHICKEN WRAP

78,000.00

Including:  Grilled Chicken Rotisserie, Mozzarela Cheese, Fully Loaded with 9 veggies,  Sauce

NẾU BẠN MUỐN TỰ CHỌN BÁNH MÌ, XIN HÃY CHỌN THEO CÁC OPTIONS DƯỚI ĐÂY, NẾU KHÔNG BÁNH SẼ ĐƯỢC LÀM NHƯ TRÊN MENU

 

 

 

Danh mục: