HONEY MUSTARD CHICKEN

68,000.00

Including:  Chicken Rotisserie, Mozzarela Cheese, Fully Loaded with 9 veggies, Honey Mustard Sauce

NẾU BẠN MUỐN TỰ CHỌN BÁNH MÌ, XIN HÃY CHỌN THEO CÁC OPTIONS DƯỚI ĐÂY, NẾU KHÔNG BÁNH SẼ ĐƯỢC LÀM NHƯ TRÊN MENU

  • 0 ₫
  • 0 ₫
  • 0 ₫
  • 0 ₫
  • 0 ₫
  • 0 ₫
  • 0 ₫
  • 0 ₫
  • 0 ₫
  • 0 ₫
  • 20000 ₫
  • 10000 ₫
  • 10000 ₫
  • 10000 ₫
  • 10000 ₫
  • 20000 ₫
Danh mục: